Ortalama gelir nedir? (Ekonomi)

(Average revenue) Belirli miktar malın satışından sağlanan toplam gelirin satılan mal sayısına bölünmesiyle elde edilir. Birim başına brüt firma gelirini ifade eder. Toplam gelir fiyat ile satış miktarının çarpımına eşit olduğundan ortalama gelirin tanım gereği fiyata eşit olması gerekir.